CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi hiểu rằng dữ liệu của khách hàng là tài sản của họ. Và bảo mật dữ liệu của khách hàng một cách nghiêm túc và thận trọng chính là lý do mà khách hàng tin tưởng và lựa chọn dịch vụ của chúng tôi.
Chúng tôi tuân thủ chế độ bảo mật dữ liệu cho khách hàng theo thông tin trên website này – giaiphapdulieu.com và chỉ với những thông tin được công bố trên website này.
Các dữ liệu liên quan đến bí mật nhà nước, an ninh quốc gia, an ninh quốc phòng. Các thông tin theo duy định của Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2000. Chúng tôi từ chói thực hiện khi không có văn bản yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
Cam kết bảo mật thông tin của chúng tôi khôi bao gồm các thông tin liên quan đến các vụ án hình sự. Chúng tôi cũng giữ quyền cung cấp thông tin khi cơ quan công an có thẩm quyền có văn bản yêu cầu cung cấp thông tin.
Chúng tôi từ chói và phủ nhận trách nhiệm liên quan đến các quy định về bản quyền, tác quyền, quyền tác giả và quyền sở hữu trí tuệ đối với dữ liệu do khách hàng yêu cầu phục hồi.

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ CHÚNG TÔI

Thông tin và hình ảnh sử dụng đã được sự đồng ý của khách hàng.