Dien thoai di dong 01

Phục hồi dữ liệu điện thoại di động

Phục hồi dữ liệu trên điện thoại di động Android và iOS. Phục hồi danh bạ, tin nhắn, videos, Hình ảnh, ghi chú, lịch sử duyệt web, files. Quý khách vui lòng mang thiết bị đến để chúng tôi kiểm tra và trả lời trực tiếp.

BẢNG GIÁ

Điện thoại di động Android

STT Yêu cầu Giá
1 Phục hồi toàn bộ dữ liệu trên điện thoại 4.500.000đ
2 Phục hồi danh bạ trên điện thoại 950.000đ
3 Phục hồi tin nhắn trên điện thoại 950.000đ
4 Phục hồi ghi chú trên điện thoại 950.000đ
5 Phục hồi file (hình ảnh,âm thanh, video, ghi âm…) 950.000đ

* Khách hàng cung cấp các thông tin cần thiết chứng minh chủ sở hữu điện thoại.

 

Điện thoại di động iPhone

STT Yêu cầu iPhone 4, 5 iPhone 6, 7
1 Phục hồi danh bạ trên điện thoại 950.000đ 1.890.000đ
2 Phục hồi tin nhắn trên điện thoại 950.000đ 1.890.000đ
3 Phục hồi ghi chú trên điện thoại 950.000đ 1.890.000đ
4 Phục hồi file (hình ảnh,âm thanh, video, ghi âm…) 1.550.000đ 2.550.000đ

* Khách hàng cung cấp các thông tin cần thiết chứng minh chủ sở hữu điện thoại.
* Chúng tôi không thực hiện đối với điện thoại bị khoá iCloud, kích hoạt báo mất.

Giá luôn rõ ràng theo thông tin website!

Vì chúng tôi nỗ lực mang đến dịch vụ tốt nhất cho bạn!