USB

PHỤC HỒI DỮ LIỆU USB

Phục hồi dữ liệu trên USB bị mất do xoá nhằm, format, ghi đè. Chúng tôi có kinh nghiệm đối với các trường hợp USB không nhận, yêu cầu format, bị ăn mòn mạch điện do chất lỏng. USB bị gãy, vỡ do các tác nhân vật lý.

BẢNG GIÁ

Các loại USB, thẻ nhớ

STT Dung lượng Giá
1 1GB 250.000đ
2 2GB 300.000đ
3 4GB 350.000đ
4 8GB 400.000đ
5 16GB 450.000đ
6 32GB 500.000đ
7 64GB 550.000đ
8 128GB 600.000đ

Giá luôn rõ ràng theo thông tin website!

Vì chúng tôi nỗ lực mang đến dịch vụ tốt nhất cho bạn!